Stiri Casa Noastra

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

S. CASA NOASTRA S.A., titular al proiectului "Construire sediu firma P+M+4E cu instalatiile aferente, amenajare teren inconjurator si imprejmuire Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr.113" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj - FARA ACORD DE MEDIU in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire sediu firma P+M+4E cu instalatiile aferente, amenajare teren inconjurator si imprejmuire Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr.113" propus a fi amplasat in comuna Pielesti, satul Pielesti, sectorul T81, P1, 2 , 3 , 4 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, str. Calea Bucuresti, nr.113, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din mun. Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele de L-J, intre orele 8-16 si Vineri intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 10.03.2016.