Stiri Casa Noastra

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - 18 august 2014

Titularul S. CASA NOASTRA S.A. anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal ”Construire hala productie si depozitare“ situat in comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, T81, P1,2,3,4, judetul Dolj si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul A.P.M. Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul titularului S. CASA NOASTRA S.A., comuna Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, jud. Dolj.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj (fax 0251/419035; e-mail office@arpmdj.anpm.ro) in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.